• درباره ما
  • چشم انداز و مأموریت

چشم انداز و مأموریت

ماموریت:
ارائه ی خدمات و فن آوری های نوین در حوزه ی فن آوری اطلاعات درفضایی امن ، آرام ، قابل توسعه و رضایت بخش جهت مشتریان

چشم انداز :
قرار گرفتن نام ترشیز نوین در جمع بزرگان ارائه دهنده ی خدمات IT در کشور