• مودم و تجهیزات شبکه
  • منبع تغذیه اضطراری (UPS)
تعداد